Obaveštavamo Vas, da Muški sektor KSS-a ove godine planira održavanje turnira regiona, Razvojnog - trenažnog centra i priprema U15 reprezentacije Srbije u sledećim terminima:

Turniri regiona:
2008. godiše - 21. - 23. maj 2021. godine
2007. godište - 28. - 30. maj 2021. godine
RTC:
2008 .godište - 23. – 30. juna 2021. godine
2007. godište - 30. – 07. jula 2021. godine
U15 reprezentacija Srbije:
07. - 17.jula 2021.
Planirane aktivnosti biće realizovane u zavisnosti od epidemioloških mera izazvane virusom COVID 19.
Sve aktivnosti biće usklađene sa preporukama kriznog štaba Vlade Republike Srbije u vezi sa pandemijom virusa COVID-19.