U skladu sa kalendarom aktivnosti selektivnog pogona KSS za 2017./2018. godinu za Region Istočna - Južna Srbija održaće se turnir regiona KSS Kragujevac, 25. do 27. maja 2018. za 2004. godište. Polazak igrača Južne Srbije 25. maja 2018. ( petak ) u 9.00 časova, ispred Sajmišta, a polazak igrača Istočne Srbije u 9.30 časova sa parkinga ispred TEMPA.

Prevoz igrača kao i opremu, obezbeđuju zajednički savezi Istočne -Južne Srbije, smeštaj je u hotelu Šumarice. Igrači su dužni da sa sobom ponesu prikladnu garderobu. POZVANI IGRAČI SU DUŽNI DA SVOJE UČEŠĆE POTVRDE do UTORAKA, eventualno SREDE, Mariju Mihajloviću tel .063 10 77 655 i Ivanu Zdravkoviću tel.o66 87 77 677. Spisak pozvanih igrača se nalazi u prilogu.