Komesar 3. MRL Istok, objavljuje Saopštenje broj 2 . Saopštenje se nalazi u prilogu.