Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 2, koje se nalazi u prilogu.