Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje dopunjenu licencu KK Leda iz Knjaževca za Letnju seniorsku ligu u delu službenog predstavnika. Licenca je u prilogu.