U prilogu se nalazi daljinar koji je jedini važeći za putovanja na utakmice u okviru Letnje seniorske lige 2017. godine.