U prilogu se nalazi poziv za sastanak klubova 3. MRL istok, koji će biti održan 5. maja 2021. godine, sa početkom u 16.00 časova, u prostorijama RKS IS. Planirani početak takmičenja je 8./9. maj 2021., a licenciranje je sakazano za 7. maj 2021. godine.