U prilogu se nalazi jedini važeći daljinar koji se koristi za obračun putnih troškova lužbenih lica na utakmicama 3 . MRL Istok.