Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.