Komesar Prvog stepena muškog KUP takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.