Komesar 2 ŽLS Jug B je dostavio izveštaj za Takmičarsku komisiju za sezonu 2016./2017. godinu. Izveštaj sa svim potrebnim podacima se nalazi u prilogu.