Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje daljinar 2 ŽLS Jug B koji je jedini važeći za takmičenje. Daljinar je u prilogu.