U prilogu se nalazi daljinar za 1 ŽRL Jug 2 takmičenje.