Komesar drugog stepena KUPa Srbije, objavljuje saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.