Komesar 1. muške regionalne lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 9. Saopštenje se nalazi u prilogu.