Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje izmene licenci u takmičenju 1 MRL Istok posle VPR a koje važe od 14. kola. Licence su u prilogu.