Izmenjena licenca koje važi od 3. kola 1 MRL Istok. Licenca se nalazi u prilogu.