Ministarstvo omladine i sporta obaveštava sve da je Vlada Republike Srbije 7. maja 2020. godine, donela Uredbu o merama nakon ukidanja vanrednog stanja ( ''Službeni glasnik RS'' br. 66/20) i koja predstavlja zakonski osnov za postupanje kako nadležnih organa, tako i građana. Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaju da važe odluke o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana („Službeni glasnik RS”, broj 63/20) i odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola („Službeni glasnik RS”, broj 49/20).