U prilogu se nalaze objedinjene odluke prelaznog roka mlađih kategorija na dan 30.11. 2022. godine