U prilogu se nalaze objedinjene odluke prelaznog roka mlađih kategorija od 21.11. do 24.11. 2022. godine