U prilogu se nalaze objedinjene odluke prelaznog roka seniorskih igrača na dan 23.11.2022. godine.