Prvostepene odluke prelaznog roka "72 sata" pre početka takmičenja, se nalaze u prilogu.