U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznopg roka "72" sata do početka takmičenja.