U prilogu se nalaze FIBA pravila, FIBA tumačenja, Pavila basket 3x3, koja su prevedena sa engleskog na srpski jezik i koja su trenutno jedino važeća.