Komesar takmičenja mlađih kategorija, Regionalne lige RKS istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 21, koje se nalazi u prilogu.