Komesar takmičenja mlađih kategorija, Regionalne lige RKS istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 7, koje se nalazi u prilogu.