Komesar MK finalnih turnira je dostavio Saopštenje broj 2 sa završenog turnira u Kraljevu u kategoriji kadeta RKS. Saopštenje se nalazi u prilogu.