Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje poziv na sastanak klubovima učesnicima polufinalnog pionirskog turnira u Nišu, termine i delegiranja službenih lica kao i brošuru sa svim potrebnim kontaktima ( u prilogu ).