U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 2, za Kvalitetnu ligu devojčica.