Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 19. Saopštenje se nalazi u prilogu.