Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 3 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.