Na sastanku Takmičarske komisije, donete su sledeće odluke i zaključci, koje se nalaze u prilogu.

Komisija za Takmičenja, Potpredsednik, je još jednom dao tumačenje o pravu nastupa MK klubova u MK takmičenjima u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije. Tumačenje se nalazi u prilogu.

FIBA je usvojila nove Propise koji su stupili na snagu 5. Jula 2017. godine, čiji celovit tekst možete preuzeti na: http://www.fiba.com/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf. Pored izmena, FIBA je ustanovila NOVO PRAVILO za prve registracije igrača - stranaca, a iz naše dosadašnje prakse i iskustva - i igrače koji su rođeni u inostranstvu, posebno u BiH ili Crnoj Gori, a imaju državljanstvo Republike Srbije. Detaljnije uputstvo i obrazac se nalaze u prilogu.