Zbog manjeg broja ženskih ekipa u takmičenju na nivou regiona gde postoji samo jedan stepen, a samim tim ne postojanje mogućnosti promene spiska do početka finalnih turnira KSS u smislu povlačenja igračica sa spiskova,

Komisija za takmičenje KSS donela je Odluku da u terminu od 25-29.12.2017, nakon poslednjeg kola u kalendarskoj godini i pauzi u takmičenju zbog novogodišnjih i božićnih praznika, odobri promenu spiskova pomenutih kategorija.
Promena se može izvršiti sa najviše 4 igračice, odnosno najviše 4 igračice se mogu povući sa spiska a dodavanje se vrši do broja 25 (mlađe pionirke) i broja 20 za ostale kategorije, koliko je potrebno igračica.