Igrači i treneri sa spisak u prilogu, trebaju da se u SREDU 12.05.2021. godine, u 9.00 časova, pojave na PCR testiranje, koje je zakazano u Domu Zdravlja u Nišu. Detaljnije informacije možete dobiti od trenera Maria Mihajlovića na telefon 063 107 76 55.