Koristimo priliku da Vas još jednom obvestimo da je rok za podnošenje prijava za izdavanje dozvola za takmičenje 01.06.2019.godine. Prijave se dostavljaju kancelarijama koje vode ligu u kojoj se takmičite. Za klubove 1MRL Istok, 1ŽRL Jug 2, prijave se podnose kancelariji RKSIS, Obrenovićeva 10/3. Klubovi su u obavezi da popune i dostave dokument Prijava za odobrenje učešća u takmičenju i dostave dokumentaciju koja je navedena u prijavi za takmičenje ( Prijava mora da bude pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica a prateća dokumentacija su kopije originala).


Takođe podsećamo da je jedan od uslova za dobijanje dozvole za učešće u takmičenju, da ne postoje finansijska dugovanja prema RKS i KSS.
Predsedništvo RKSIS je na osnovu člana 2. Poslovnika o radu Komisije a u skladu sa Poziva za podnošenje prijava za odobravanje učešća u takmičenju, donelo odluku da taksa za izdavanje dozvole iznosi 50 bodova odnosno 6.000,00 dinara.
Navedeni iznos klubovi su u obavezi da uplate na račun RKSIS po odobravanju izdavanja dozvole za učešće u takmičenju.

Gen. sekretar RKSIS
Aleksandar Jocić