U prilogu se nalazi ispravka spiska turnira 3x3 turnira sa nadležnim delegatima.