U prilogu je Obaveštenje Komisije za takmičenje, a u vezi Vaših zahteva za U18 Međunarodne prelaske igrača.
Najveći broj Vaših Zahteva je u “pretposlednjoj” fazi – FIBA će dati dozvolu za Special case ukoliko Vaš Klub za Igrača izvrši uplatu DONACIJE od CHF 3.000 u Fond Solidarnosti, te molim da što ranije dostavite kopiju swifta o uplati ili obaveštenje da li odustajete od Zahteva.

Ukoliko kasnije, sledeće godine ,u nekom narednom prelaznom roku, Vanrednom za igrače MK ili nekom drugom, želite da registrujete ove igrače , trebalo bi da PONOVO podnesete Pristupnicu, jer u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS član 14. “…Potpisana pristupnica obavezuje igrača samo u prelaznom roku koji sledi, odnosno u onom koji je u toku. ..”
Predata dokumenta se čuvaju u Savezu I mogu biti ponovo upotrebljena ili još jednostavnije, Ovi igrači postanu punoletni I za njih podnesete zahtev za Letter of clearance.
Potpredsednik KSS za Takmičenje
Dušan Projović