Odluka Takmičarske komisije KSS sa sednice održane 30.12.2019. godine se nalazi u prilogu. Navedena odluka se odnosi i na klubove 1 ŽRL Jug 2.