Takmičarska komisija KSS je dostavila Izvod iz zapisnika kao i Odluke sa sastanka koji je održan 12. decembra 2019. godine. Izvod i Odluke se nalaze u prilogu.