U prilogu se nalaze odluke sa elektronske sednice Takmičarske komisije.