U prilogu objavljujemo poziv za pristupanje radnjama za dobijanje dozvole za sezonu, shodno Zakonu o sportu.