U prilogu objavljujemo azuriran deo materijala za izdavanje dozvole za sezonu, koji je objavljen u subotu 26. maja 2018.