Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Disciplinski pravilnik KSS po kome se izriču disciplinske mere na teritoriji koja je pod okriljem KSS. Pravilnik je u prilogu.