U prilogu objavljujemo Odluke Skupštine Košarkaškog saveza Srbije koja je održana 30. juna 2020. godine a odnose se na izmene i dopune Pravilnika o takmičenju KSS kao i verifikacija Odluke Upravnog odbora KSS a u vezi sa organizacijom takmičenja za vreme trajanja pandemije Covid 19. Odluke se nalaze u prilogu.