Takmičarska komisija KSSa je dostavila Odluke UO KSS sa četiri sednice koje su održane do sada. Odluke se nalaze u prilogu.