RKS Istočna Srbija objavljuje odluke koje je usvojio Upravni odbor KSSa na sednici održanoj 10. aprila 2017. godine. Odluka koja se odnosa na Basket 3x3 i kalendar takmičenja kao i Odluka o imenovanju komesara Letnjih seniorskih liga se nalaze u prilogu.