Takmičarska komisija KSSa je dostavila Odluke sa sadnice UO KSS održane 23. maja 2018. godine. Odluke se nalaze u prilogu.