U prilogu se nalaze odluke sa sednice Upravnog odbora KSS.