U prilogu se nalaze obrasci Molba igrača nekošarkaški transfer i Molba igrača košarkaški transfer. Obrasci se popunjavaju u slučaju prelaska maloletnog igrača van mesta prebivališta, po članu 57. Registracionog pravilnika.