U prilogu se nalazi set dokumenata koje je potrebno popuniti i dostaviti kancelariji RKS IS, Obrenovićeva 10/3, 18000 Niš, najkasnije do 20. maja 2021. godine. Dokumenta se odnose na dobijanje Odobrenja za sezonu 2021/2022.
U prilogu se nalazi:

- Izjava ( 01_RKSIS-Izjava DZS RKS IS 2021_2022 ), koju je potrebno popuniti, potpisati i pečatirati.
- Obrazac zahteva za izdavanje odobrenja ( 03_KSS-zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-sezonu-obrazac-2021 ), popuniti, pečatirati i potpisati. Voditi računa da je obrazac izmenjen u odnosu na prethodnu sezonu, u delu 5. ( Klubovi 1 MRL, 1 ŽRL, 3 MRL, MK, ne popunjavaju deo 3 )
- Spisak ugovora sa igračima i trenerima ( 04_KSS-Spisak-ugovora-sa-igracima_angazovani-treneri ). Popuniti u slučaju da u klubu ima igrača koji poseduju Ugovor i obavezno za angažovane trenere po Ugovoru.
- Osiguranje vrhunskih sportista ( 05_KSS-Osiguranje-vrhunskih-sportista-i-strucnjaka-u-sportu ). Popunjavaju samo klubovi koji imaju igrače koji nastupaju za reprezentaciju.
- Finansijski plan ( 06_KSS-Finansijski-plan-za-takmicarsku-sezonu ). Kao i prethodnih godina, ovo je plan finansija za sezonu 2021/2022. Plan je potrebno popuniti, potpisati i pečatirati.
Kao prateću dokumentaciju, potrebano je da iz dela 5, obrasca 03_KSS-zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-sezonu-obrazac-2021, dostavite sledeće obrasce po tačkama:
- tačka 6 ( Izvod stanja na računu kluba na dan podnošenja zahteva/prijave )
- tačka 7 ( Finansijski izveštaj za prethodnu godinu) - bilans stanja i uspeha za 2020. godinu
- tačka 8 ( revizijski izveštaj ) - ako je klub u obavezi da radi reviziju sredstava
- tačka 9 ( kopija Ugovora o angažovanju redarske službe )
- tačka 11 ( bankarska garancija ) - ako klub poseduje
- tačka 15 ( rešenje sportskog inspektora o ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti ) - ako klub poseduje
- tačka 17 ( kopija ugovora o finansiranju godišnjeg programa kluba iz budzeta opštine / grada ) - ako se klub finansira iz budzeta
- tačka 18 ( kopija sponzorskog ugovora koji je osnov za finansiranje kluba u takmičarskoj sezoni ) . ako se klub ne finasira iz budzeta, onda treba da ima sponzorske ugovore.
- tačka 20 ( podneti završni izveštaj o finansiranju programa kluba iz budzeta opštine / grada u prethodnoj godini ) - može i Izjava nadležne institucije da su odobrena sredstva iz 2020. godine utrošena i opravdana u skladu sa zakonom.
- tačka 23 ( kopija ugovora / odluke o besplatnom korišćenju hale )
- tačka 24 ( kopija o besplatnom pružanju usluga kluba ) - u slučaju da neko pravno lice, besplatno pruža usluge klubu ( služba za obezbeđenje, redari, korišćenje hale, korišćenje poslovnog prostora... )
Kao i prethodnih sezona, potrebno je da klub do trenutka apliciranja za dobijanje Odobrenja, izmiri svoja dugovanja, po svim osnovama, ka matičnim regionima kao i prema regionima koji vode Takmičenje u kom su učestvovali. Ove sezone, zbog celokupne situacije oko pandemije virusom COVID 19, RKS istočna Srbija, oslobađa sve klubove, za koje je nadležna za izdavanje Odobrenja, takse za izdavanje Odobrenja za takmičenja.
Molim vas da kompletnu i potpisanu, pečatiranu dokumentaciju dostavite do predviđenog roka na adresu RKS istočna Srbija, zaključno sa 20. majem 2021. godine.
Za sva dodatna pitanja, Kancelarija vam stoji na raspolaganju.